Vårstädningsvecka 26 april–3 maj

I stället för en gemensam vårstädning, så har styrelsen beslutat att sätta upp en städlista på insidan av dörren till B-/D-källaren. Här kan alla välja varsin uppgift och utföra den någon gång under vårstädningsveckan. Städ- och trädgårdsredskap kommer att stå utanför trädgårdsförrådet hela veckan.

Vi kommer också att be alla att märka upp sina cyklar senast 25 april, så att vi kan rensa ut de cyklar som inte används.