Vårstädningsvecka 24 april till 4 maj 2021

I stället för en gemensam vårstädning, så kommer vi även i år att ha en städvecka. Den 24 april sätter vi upp en städlista på anslagstavlan i entrén. Här kan alla välja uppgifter och utföra dem när det passar under veckan. Städ- och trädgårdsredskap kommer att stå utanför trädgårdsförrådet. Lördagen den 24 april bjuder också trädgårdsgruppen på en gemensam fika på gården. I samband med städveckan, så kommer vi att be alla att märka upp sina cyklar (senast fredag 23 april), så att vi kan rensa ut cyklar, och andra saker, som inte används.