Extrastämma söndagen 13 oktober 2019

Enligt våra stadgar ska styrelsen bestå av minst fem ordinarie ledamöter och en suppleant. Idag består den av fyra ordinarie och två suppleanter, efter det att två ordinarie ledamöter valt att avsäga sig sitt uppdrag före nästa årsstämma. För att uppfylla stadgarna har styrelsen gett valberedningen i uppdrag att hitta nya styrelsekandidater, och det är deras förslag som vi ska ta ställning till i stämman. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Kopparn 9 kallas därför till extra föreningsstämma söndagen den 13 oktober kl. 20-21.30 i föreningslokalen. Om du inte kan komma är det viktigt att du lämnar en fullmakt till annan medlem!