Årsstämma och städdag söndagen 6 maj 2018

Vi fortsätter med konceptet kombinerad städdag (från 14.30), föreningsstämma (ca 16.30) och en gemensam middag (ca 18). Kallelse kommer i brevlådan senast en vecka före stämman. Årsredovisning, revisionsberättelse samt valberedningens förslag på ny styrelse skickas via e-post.

Valberedningen kommer att rondera under vecka 15.

Välkomna!