Årsstämma och städdag söndagen 19 maj 2019

Vi fortsätter med konceptet kombinerad städdag (från 14.30), föreningsstämma (ca 16.30) och en gemensam middag (ca 18). Kallelse kommer i brevlådan senast två veckor före stämman. Årsredovisning, revisionsberättelse, valberedningens förslag på ny styrelse samt eventuella motioner skickas via e-post. Vänligen lämna eventuella motioner till styrelsen senast 19 april.

Valberedningen kommer att rondera under april månad,

Välkomna!