Historik

1914 – Fastigheten

Fastigheten uppfördes 1914 av Stockholms stad. Arkitekt var Axel R Bergman (1877-1965) som även ritade husen på Bondegatan 68 och på Borgmästargatan 13 från samma tid och i samma stil. Arkitekturen är präglad av 1910-talets nationalromantik.
 
Bror August Danelius (1833-1905) var grosshandlare och kommunfullmäktig. Han blev förmögen på tomtaffärer och export av ispackad lax till kontinenten och efterlämnade två miljoner kronor i Danelii Donationsfond till Stockholms stad för allmännyttiga ändamål.Medel från fonden har främst gått till olika kulturverksamheter som Konserthuset och Stadsbiblioteket samt bostadsstiftelser som detta hus.
 
Ursprungligen bestod huset av smålägenheter avsedda för yrkesarbetande men mindre bemedlade ensamstående kvinnor. Författaren, journalisten och samhällsdebatören Per Anders Fogelström (1917-1998) bodde här på 1930-talet tillsammans med sin mor och syster då fadern lämnat dem och migrerat till USA. Fogelström är främst känd för sin bokserie om Stockholm, som inleds med Mina drömmars stad.  I den självbiografiska boken Hem, till sist (Albert Bonniers Förlag, 1993) har Fogelström beskrivit de olika bostäderna. Här följer ett utdrag: Bondegatan 74 A: ”Deras lägenhet låg över det breda och öppna portvalvet med dess gallergrind mot gatan. Över valvet och mitt under deras fönster stod välgörarens namn hugget i sten med stora bokstäver: DANELII STIFTELSE.”

Bondegatan 74, innergård med äldre kupor

Bondegatan 74, gård med äldre kupor

 

Bondegatan 74

Bondegatan 74, gårdsinteriör

1978 – Ombyggnad

En totalombyggnad av fastigheten med sammanslagningar av lägenheter skedde 1978. Då drogs också nya avloppsledningar.
 

1999 – Brf Kopparn 9

Efter bildandet av bostadsrättsföreningen 1999 har lägenheter inretts på vindarna. Senare har även balkongbyggen, fasad- och fönsterrenoveringar skett.
 
Föreningen innehar sedan 2000-11-01 tomträtten till fastigheten Kopparn 9 i Stockholm. Avtalet är oförändrat till nästa omreglering i december 2016. Ny tomträttsavgäld är fastställd och den kommer att höjas i tre steg under en tvåårsperiod med början från 1 december 2006.
 
I samband med vindsombyggnaden år 2002 genomfördes omfattande underhålls- och förnyelsearbeten. Detta har bland annat innefattat ny takbeklädnad över långskeppet och målning av övriga takplåtar, nya varvtalsstyrda frånluftfläktar samt nytt hissmaskineri inklusive styrsystem.
 
Vidare har under 2003-2004 en ny undercentral för fjärrvärme installerats med mätare för mätning av värmeförbrukningen i Kopparn 9 och Kopparn 10. Under 2004 har en ny tryckstegringspump för tappvatten installerats vidare har gården genomgått en ombyggnad.
 
Under 2005 utfördes ett omfattande upprustningsarbete av fastigheten enligt följande:
– renovering av hisskorgar
– nytt nyckelsystem
– omputsning och omfärgning av fasader
– montering av 27 st lägenhetsbalkonger med tillhörande glasdörrar i fasad
– målning fönsterkarmar och fönsterbågar
– renovering vädringsbalkonger i trapphus samt målning dito dörrpartier och smide
– målning av utvändigt smide
– renovering av samtliga portar/dörrar i fasad
– målning skorsten på yttertak
– målning källargolv
Sammantaget bedöms fastigheten vara i ett mycket gott skick.
I enlighet med föreningens stadgar ska avsättning till yttre fastighetsunderhåll ske med ett belopp som minst motsvarar 0,3% av fastighetens taxeringsvärde.

 

Södermalms historia

För dig som vill veta mer om Södermalms historia, titta på följande webbsida som grundar sig på Arne Munthes bok.